Corona virüsü buna neden oldu! Teşhis erteleniyor ve ileri evre hasta sayısı artıyor …

Türkçe Üriner sistem tümörleri Toplantıda açıklanan “Türkiye Prostat Kanseri Sonuç Haritası” ndan alınan bilgiler ışığında hazırlanan “Türkiye Prostat Kanseri Veri Tabanı Derneği” tarafından prostat kanseri farkındalığına yönelik hazırlanan rapor, Kanser türleri, prostat kanserinin tedavisine erken teşhisin katkısı ile ilgili önemli sonuçlar ile dünyada erkekler arasında yaygındır.

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir

Prostat dünyada erkekler arasında en sık görülen kanser türüdür ve Türkiye’de kanser ve erkeklerde kanser ölümleri akciğer kanserinden sonra ikinci sıradadır. 2018 istatistiklerine göre dünya çapında 1.28 milyon hastaya prostat kanseri teşhisi kondu. 5Türkiye genelinde 040 bin hastadan oluşuyor, Türkiye Prostat Tümörü Derneği veri tabanından alınan verilere göre, prostat kanseri hastalarının yarısı 60-69 yaş grubunda tanımlanıyor.

Prostat kanserinin bireysel semptomları yoktur

class = “cf”>

Raporla ilgili Türk Ürolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Solomon Ataus, “Sık idrara çıkma, idrarı geçme zorluğu ve idrarda kan gibi idrar yolu sorunlarının neredeyse yarısında prostat kanseri tespit edilir. Prostat kanserinin spesifik semptomları yoktur. Hastaların büyük çoğunluğuna rutin izleme için geldiklerinde hala teşhis konulmaktadır” dedi. Herhangi bir şikayet olmadan. “

Coğrafya kanser sıklığını etkiler

Periyodik olarak, 50 yaşından sonra tüm erkeklerin yılda bir kez üroloğa gitmesi önerilir. Dr. Atos, “Ailesinde prostat kanseri olanlar 40 yaşından sonra yılda bir kontrol merkezine gidip kan PSA testi yaptırmalı. Ayrıca dijital prostat muayenesi olması çok önemli. Dünyada halen hastalık teşhis ediliyor. Herhangi bir semptomu olmayan PSA ile bu test önemlidir.Bazı coğrafi bölgelerde, o bölgenin beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler nedeniyle prostat kanseri riski artar.Türkiye’de Akdeniz’in doğu kıyısında, vaka sayısı giderek artıyor. Hayvansal yağların aşırı tüketimi. “Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite de önemlidir.”

Gecikmiş teşhis

class = “cf”>

Hastanelerde tüm önlemlerin alındığını belirten Prof. Dr. Ataus, “Kanser tanısı alan hastalarımız, Covid-19 anksiyetesi nedeniyle rutin kontrolleri aksatmamalıdır. Bu dönemde kanserin ileri evrelerinde teşhis koymada artış gözlendi. Çünkü hastalar hastaneye başvurma konusunda isteksiz davrandılar. Bu uzun zamana yayıldığından beri” dedi. Bu tedavi açısından hiç istemediğimiz bir durum, prostat kanseri geç teşhis edildi.

Tedavi geciktikçe kanser diğer organlara ayrılır

Prof. Dr. “Hastalık evresi ilerledikçe diğer birçok uzmanlık dalına ilgi başlar. Organdan çıkar, yakınlardaki lenf düğümlerine, sonra uzaktaki lenf düğümlerine ve kan yoluyla kemiklere yayılır. Bu hastalar multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmelidir. Hastalar bize ne kadar erken gelirse, Tedavisi gittikçe zorlaştı. Hastalık ilerledikçe cerrahi tedavi tek başına yeterli olmuyor. İlaç ve radyoterapi mutlaka gerekli ”dedi.

Son on yılda erken teşhiste önemli ilerleme

class = “cf”>

Rapora göre hastaların yüzde 62,5’inde tanı anında ölçülen PSA değerinin 10 ng / dL’nin altında olduğu tespit edildi. Türk Ürolojik Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Profesörü Prof.Dr. Dr. Sinan Suzan, “Son 10 yılda çok daha düşük PSA seviyelerinde prostat kanseri tespit edildi ve erken tanıda çok ilerleme kaydedildi ancak unutulmamalıdır ki PSA testinin tek başına yeterli olmadığı ve prostat muayenesi ile ürolog tarafından değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Türk Üroloji Derneği Prostat Kanseri Veri Tabanı verilerine göre prostat kanserli 4 hastadan 1’inde yapılan prostat muayenesinde hastalık tespit ediliyor.

Rapora göre prostat MRG kullanım oranlarında özellikle 2015 yılından itibaren ciddi bir artış yaşandı. Raporda MR Füzyon Biyopsi yönteminin avantajları gereksiz tanı oranını düşürmek ve prostat kanserini teşhis etme oranını yüzde 90’a varan oranlarda düşürmek olarak sıralanıyor.

Yükselen robotik ve odak tedavileri

Türkiye’de ‘Prof.’ çeşitli robotik cerrahi merkezlerinde prostat kanseri tedavisinde aktif olarak kullanıldığını belirtiyor – Prof. Dr. “Prostat Kanseri Veri Tabanı Türk Onkoloji Derneği’nin verilerine göre radikal prostatektomi yapılan hastaların yaklaşık üçte birine laparoskopik veya laparoskopik robotik cerrahi uygulanmıştır. Yıllara göre dağılıma bakıldığında açık cerrahi sayısı görülmektedir, Stabil, ancak robotik yardımlı laparoskopik veya laparoskopik ameliyatların sayısında artış var. Hastaların tedavi edecek bir teknik aramak yerine deneyimli ve güvenilir bir cerrah aramaları faydalıdır. Tüm organı tedavi etmek yerine görüntüleme temelli “odak tedavileri” gelecekte ön plana çıkacaktır. yakın.

COVID-19 Gecikmeli Erken Tanı

Covid-19 salgınının prostat kanseri tedavisi üzerindeki etkisine atıfta bulunarak, ASOC. Dr. “Covid-19 salgını sırasında prostat kanseri tanı ve tedavisine yönelik uygulamalar konusunda tavsiyelerde bulunduk. Genel olarak bu süreçte yeni tanı konulan erken evre hastalığın tedavisinde geç aşama yaklaşımı ön planda iken, İleri evre hastalık, gecikmesiz bir yaklaşım önerdi. “

READ  TFF, yayıncının tüm ödemeleri yapmadığını açıkladı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir